Member - 2021

update Oct 12, 2021

Associate Professor

YAMAMOTO Kiyotatsu

Project Researcher

LIU Ming

JSPS Research Fellow

KOHORI Takako

Support Staff

SAKURAI Hiroki

Administrative Staff

SEKIKAWA Kazuko

D3

KUBO Akiko
TIAN Xu
YAMASHIMA Yuuki (Project Researcher, RA)
LU Dan

D2

SASAKI Satoshi (Excellence RA)

D1

KAMOSHIDA Shunsuke

M2

ENDO Ren
OKUMA Mio
KANEKO Ryo
WU Shuyue
TSUJIMOTO Daiki
NAKAYAMA Yusho

M1

ISHI Sana
KATO Ryodai
SOTOME Seiji

B4

HIRAGUCHI Kodai
UNOKI Shu
TAKAHASHI Kentaro
TAKESHITA Tetsuro
HOME Member
©2006 - 2021 The Laboratory of Forest Landscape Planning and Design, The University of Tokyo.